autor: Filip Branda google+: profil email: 126revo@seznam.cz

Jste zde: Hlavní stránkaFiat 126Návod k obsluzeIdentifikační údaje, řídící a kontrolní zařízení

Identifikační údaje, řídící a kontrolní zařízení

 • IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA - (náhled)
  A – typ a číslo karoserie - (náhled)
  B – informační štítek obsahuje označení: typ vozu karoserie, typ motoru 
  C – typ a číslo motoru.- (náhled)
 •  

  Denní počítač kilometrů může být nulován jen v době, kdy vůz stojí ( není v pohybu ). 

  Přístrojový štít má vlastní osvětlení. 
  Výměnu žárovek je možno provést bez poškození plomb, chránících přístup do přístrojového štítu i mechanických částí rychloměru. 
  U některých provedení může být rychloměr a počítač kilometrů cejchován v mílích.

  • VÝBAVA
   Výbava zahrnuje: zásobní kolo, krabice s nářadím a plechovku s barvou v odstínu karoserie (označenou číslem barvy karoserie). Komplet nářadí obsahuje: klíč zapalovací svíčky s rukojetí, otevřený oboustranný klíč 8 x 10, otevřený oboustranný klíč 13 x 17, oboustranný šroubovák, klíč na matice kol.
  • KLÍČE K VOZU- (náhled)
   Vůz je vybaven dvěma komplety klíčů, které patří: 
   A – klíč s plastikovým krytem ke spínací skříňce, 
   B – klíč do: zámků dveří, uzávěru hrdla paliva a zámku kapoty.
  • DVEŘE
   Otevírání zvenčí: 
   - otočit klíčem, 
   - povytáhnout kliku.- (náhled) 
   Otevírání zevnitř: 
   - pootočit kliku,- (náhled) 
   Při otevírání levých dveří uvolňuje se spínač vnitřního osvětlení vozu – svítí svítlina vnitřního osvětlení, která je umístěna v místě úchytu vnitřního zpětného zrcátka. 
   Uzamčení: 
   zvenčí klíčem zevnitř stlačit pojistku - (náhled) táhla v uzavřených dveřích. Natlačit na pojistku zámek při otevřených dveřích, protože blokující zařízení nepracuje a může se tak poškodit zámek.
  • OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ

    
   1 – tlačítkový spínač venkovních světel 
   2 – tlačítkový spínač varovných světel 
   3 – tlačítkový spínač vyhřívání zadního skla ( v provedení s vyhřívaným zadním sklem ) 
   4 – přístrojový štít 
   5 – spínač akustické houkačky 
   6 – páčka přepínače stěračů a ostřikovače předního skla 
   7 – tlačítkový spínač elektroventilátoru nebo záslepka 
   8 – tlačítkový spínač mlhového zadního světla nebo záslepka 
   9 – záslepka 
   10 – táhlo regulace vzduchu dovnitř vozu 
   11 – ofukovače předního skla 
   12 – popelník 
   13 – místo pro připojení zapalovače14 – prostor 
   14 – prostor 
   15 – místo pro reproduktor 
   16 – prostor pro rádio 
   17 – táhlo regulace vzduchu 
   18 – táhlo regulace průchodu vzduchu do horní nebo dolní části karoserie 
   19 – táhlo regulace průchodu chladného vzduchu 
   20 – řadící páka 
   21 – prostor 
   22 – páka spouštěče 
   23 – táhlo regulace průchodu teplého vzduchu 
   24 – páka ruční brzdy 
   25 – pedál akcelerátoru 
   26 – pedál brzdy 
   27 – pedál spojky 
   28 – páčka otvírání zavazadlového prostoru 
   29 – spínací skříňka zapalování 
   30 – páčka přepínače světel a světelné houkačky
  • PŘÍSTROJOVÝ ŠTÍT

    
   1 – kontrolka ukazatelů směru ( zelená ) 
   2 – kontrolka zadního mlhového světla ( žlutá ) nebo volné místo 
   3 – kontrolka vyhřívání zadního skla ( žlutá ) nebo volné místo 
   4 – kontrolka tlaku oleje ( červená ) 
   5 – kontrolka nabíjení akumulátoru ( červená ) 
   6 – kontrolka varovných světel ( červená ) 
   7 – kontrolka dálkových světel ( modrá ) 
   8 – kontrolka hlavních světel ( zelená ) 
   9 – místo volné k využití 
   10 – místo volné k využití 
   11 – kontrolka zatažení ruční brzdy a nízké hladiny brzdové kapaliny ( červená ) 
   12 – kontrolka rezervy paliva ( žlutá ) signalizace ukazuje, že v nádrži je 5-8dm3 benzínu 
   13 – rychloměr 
   14 – denní počítač kilometrů 
   15 – počítač kilometrů 
   16 – ovládací kolečko nulování denního počítače kilometrů ( otáčí se jen vpravo ) 
   17 – ukazatel množství paliva 
   18 – ukazatel tlaku vzduchu v pneumatikách – pneuměřič
  • SPÍNACÍ SKŘÍNKA- (náhled)ZAPALOVÁNÍ ( s elektromagnetickým spouštěním spouštěče - (náhled)

   AVV – spouštění motoru 
   MAR – zapnuto zapalování a všechny spotřebiče jsou pod napětím 
   STOP- uzamčení řízení, možnost vyjmutí klíče 
   U některých provedení vozů může být vypínač zapalování s mechanickým sepnutím spouštěče- (náhled)
   START (MAR) – zapalování motoru a všechny spotřebiče pod napětím 
   STOP (ST) – zapalování a všechny spotřebiče vypnuté. Po vyjmutí klíče uzamčeno řízení. 
   Nedoporučuje se ponechání klíče ve spínací skřínce v poloze MAR, jestliže motor neběží. 
   Po otočení klíče do polohy STOP (ST) a jeho vyjmutí ( i jen částečně ) způsobuje automatické uzamčení řízení. Proto se nesmí klíčem pootočit ani vyjmout klíč ze spínací skříňky při jízdě vozu. 
   V případě jízdy z kopce bez spuštěného motoru se musí před odjištěním brzd vložit do spínací skříňky klíč a uvolnit uzamčené řízení.
  • NÁVOD K OBSLUZE A ZÁSADY PROVOZU ŘÍZENÍ
   Vypínač venkovních světel a osvětlení přístrojového štítu 
   Poloha přední – všechny elektrické spotřebiče vypnuty 
   Poloha střední – zapnutí světel: obrysových, osvětlení poznávací značky, osvětlení přístrojového štítu a kontrolky světel obrysových nebo potkávacích světel ( zelená )
   Zadní poloha – ( klíč v poloze MAR ): jako v poloze střední rovněž sepnutí obrysových světel nebo tlumených v závislosti od polohy páčky přepínače světel ( klíč v poloze ST – všechna světla vypnuta )
  • Páčka přepínače světel a světelné houkačky- (náhled)

   Přepínač je pod napětím podnapitím jedině tehdy, když klíč ve spínací skříňce je v poloze MAR a vypínač venkovních světel v zadní poloze. 
   Páčka má dvě polohy : 
   Horní – světla potkávací 
   Dolní – světla dálková, která signalizuje kontrolka ( modrá ) 
   Jestliže je klíč ve spínací skříňce v poloze MAR a přitáhneme-li páčku k volantu, získáme světelnou houkačku ( dálkovými světli ), dokonce i při vypnutí všech světel.
  • Páčka spínače ukazatelů směru- (náhled)

   Sepnutí může být jen v případě, kdy klíč ve spínací skříňce je v poloze MAR. 
   V horní poloze P – sepnutí pravých ukazatelů směru 
   V dolní poloze L – sepnutí levých ukazatelů směru 
   Při sepnutí ukazatelů směrů ( levých nebo pravých ) svítí zelený přerušovaným světlem kontrolka ukazatelů směru. 
   Návrat volantu do přímého směru způsobí automatické vypnutí ukazatelů směru a návrat páčky do základní polohy ( střed ).
  • Páčka přepínače stěračů a ostřikovače předního skla- (náhled)

   Je po napětím jedině, tehdy když klíč ve spínací skříňce je v poloze MAR. 
   Horní poloha 0 – stěrače vypnutí 
   Poloha střed 1 – pracují přerušovaně 
   Dolní poloha 2 – pracují stále 
   Spuštění ostřikovače: 
   V každé poloze páčky, přitáhneme-li páčku v volantu. Stěrače se vždy automaticky zastaví ve výchozí poloze ( dolní ) při jejich vypnutí.
  • Spínač zadního mlhového světla

   Zadní mlhové světlo svítit v případě, kdy klíč ve spínací skříňce se nachází v poloze MAR a jen sepnutí tlumených světel. 
   K sepnutí mlhového světla dojde po natisknutí tlačítkového spínače B. Signalizuje kontrolka ( žlutá ).
  • Spínač vyhřívání zadního skla

   Vůz může být vybaven zadním sklem se zabudovaným elektrickým vyhříváním, které způsobuje rychlé odmlžení nebo rozmrazení skla. 
   K sepnutí dojde po natisknutí tlačítkového spínače C v případě, kdy klíč ve spínací skříňce se nachází v poloze MAR. 
   Signalizuje odběru proudu nedoporučuje se nechávat vyhřívání zadního skla zapnuto déle, než je nutné.
  • Varovná světla

   Poruchu na cestě stojícího vozu můžeme signalizovat sepnutím varovných světel. 
   Svítí současně všechny ukazatele směru. 
   K sepnutí dojde do natisknutí spínače B. Signalizuje kontrolka červená ( světlo je přerušováno ). 
   Pozor: 
   Obvody vnitřního světel, venkovních, spouštěče ( sepnutí mechanické), varovných světel a zvukové houkačky jsou stále pod napětím, tehdy, kdy je klíč spínací skříňky vyjmut ( je možno je zapnout ).
  • Popelník, zapalovač- (náhled)
   Při otevření popelníku je nutno potáhnout za boční hranu krytu A. Při čištění vyjmout popelník natisknutím pružiny C a potažením k sobě. Místo pro montáž zapalovače B ( u vozů v základním provedení záslepkou ).
  • Řadící páka

   Změny rychlostních stupňů - (náhled)se provádí pomocí řadící páky podle schématu – viz. obrázek. 
   V případě, že není možno zařadit první rychlost, je nutno pustit pedál spojky a pak znovu je sešlápnout a znovu zařadit rychlost. 
   Při řazení zpětného chodu je nutno vůz úplně zastavit a přesunout řadící páku do polohy R při dodržování směru podle schématu. 
   a – zatlačit řadící páku dolů 
   b – přesunout vpravo 
   c – přesunout dozadu
  • Páka ruční brzdy- (náhled)

   Ruční brzda je v provozu při tažení páky nahoru. V případě odbrzdění je nutno páku lehce zvednout a přitom současně stlačit tlačítko umístěné v horní části páky a vrátit páku dolů. 
   Jestliže je klíč ve spínací skříňce v poloze MAR, zatažení páky ruční brzdy signalizuje kontrolka ( červená ).
  • Vnitřní zrcátko- (náhled)

   Vnitřní zrcátko má páčku, která umožňuje jeho nastavení v poloze proti oslnění. 
   1. – poloha proti oslnění 
   2. – poloha normální 
   Některé vozy jsou vybavení normálním zrcátkem.
  • Přední sedadla

   Přesouvání sedadla- (náhled) 
   - otočit páčkou A 
   - přesunout sedadlo ve vedení. Regulace opěry sedadla- (náhled) 
   - potáhnout páku B nahoru 
   - změnit polohu opěry sedadla. 
   Uvolnění páky způsobuje ustavení a zjištění sedadla v nastavené poloze 
   Sklopení sedadla- (náhled) 
   - natisknout páku C, 
   - sklopit sedadlo dopředu. 
   Po vrácení sedadla do výchozí polohy zůstane samo zajištěno.
  • Zadní sedadla

   Vůz může být vybaven zadními sedadly pevnými nebo sklopnými zadními opěradly.
  • Bezpečnostní pásy

   Vůz je v základním vybavení vybaven bezpečnostními pásy předních sedadel a úchytných místy - (náhled)pro montáže při zadních sedadlech. Před zapnutím stabilních bezpečnostních pásů je nutno seřídit postavení sedadel. 
   Při zapnutí bezpečnostních pásů - (náhled) ( stabilních nebo samonavíjecích ) je nutno vsunout úchyt A do držáku B. 
   Pak je nutno seřídit délku pásů - (náhled)na polohu těla sedícího člověka zpříma ( opřeného o opěru sedadla ) .Seřízení délky pásů stabilních. 
   Povolení ( zvětšení délky ) 
   - sponou C přesunout pás, táhnout jej částí D. 
   Zajištění ( zkrácení ) 
   -sponou C přesunou pás, táhnout jej částí E. 
   Stabilní pás je tehdy dobře seřízen, jestliže mezi upnutý pás a tělo sedícího člověka není možno vložit pěst. 
   Seřízení délky samonavíjecích pásů je prováděno automaticky, pomocí navíječe F. 
   Pas nesmí být zkroucený a musí přiléhat k tělu v místě pánve ( ne břicha ). 
   K vypnutí ( zablokování ) samonavíjecích pásů dojde v případě rychlého vytažení pásu z navíječe nebo při rychlém brzdění, kdy tělo sedícího jde rychle dopředu. 
   V případě že volně táhneme a délka pásu se nezvětšuje, je nutno vsunout asi 5mm pásu do navíjecí skříňky F a zkoušku opakovat. 
   Odepnutí bezpečnostního pásu se provede stlačením tlačítka držáku G, úchyt A se sám uvolní. 
   Doporučuje se periodicky kontrolovat 
   - Stav pásů ( zda nejsou přetrhány, natrženy atd. ) 
   - Sílu dotažení upínacích šroubů 
   Bezpečnostní pásy musí být vyměněny novými v případě jejich přetížení, např. v případě autonehody.
  • Zavazadlový prostor

   Otvírání- (náhled) 
   potáhnout páčkou A 
   - odklopit víko zavazadlového prostoru. 
   Zavírání 
   - spustit víko zavazadlového prostoru a přitlačit v místě uzávěru zámku. 
   V zavazadlovém prostoru je: 
   - zásobní kolo- (náhled) 
   - zvedák- (náhled) 
   - krabice s nářadím 
   U vozů vybavených zadními sklopnými opěradly, zavazadlový prostor se získá sklopením opěradel. V tom případě je nutno natisknout páku A a sklopit opěradlo B
  • Uzávěr hrdla paliva- (náhled)

   Otvírání 
   - otočit klíčem v zámku vlevo 
   - odšroubovat uzávěr 
   Zavírání 
   - zašroubovat uzávěr do odporu 
   - otočit klíčem v zámku vpravo. 
   Po uzamčení uzávěru hrdla paliva se musí uzávěr volně otáčet, nesmí se odšroubovat
  • Kapota motoru

   Otvírání 
   - otočit klíčem v zámku vlevo do odporu, 
   - stlačit tlačítko a současně potáhnout kapotu. 
   Pro získání lepšího přístupu k motoru je možno demontovat kapotu. Vysunout ( pomocí šroubováku ) pojistku- (náhled), což umožní volně demontovat táhlo omezovače a pak odšroubovat maticí čepu pravého závěsu a vysunout kapotu ze závěru. 
   Uzamčení 
   - po přitlačení kapoty otočit zámek- (náhled) vpravo.
  • Otvírání oken
   K otvírání okna ve dveřích slouží klika upevněná z vnitřní strany dveří. Větrací okénko je otvírané a uzamykané pákou- (náhled), nacházející se v dolní části větracího okénka. Některé typy vozů jsou vybaveny zadními vyklápěcími okny- (náhled), vyklápění pomocí páky a uchycené za okno a karoserii vozu.
  • Klimatizace vnitřku vozu
   Vůz je vyroben zařízením umožňujícím účinné větrání a vytápění jeho vnitřku v průběhu jízdy.
  • Větrání

   Průchod chladného vzduchu dovnitř vozu nastane po vytažení táhla B- (náhled), může být směrován táhlem C- (náhled) podle potřeby:horní části karoserie - (náhled)( táhlo C vytažené ) 
   pomocí: - ofukovačů na přední sklo F- (náhled) 
   - - regulační vzduchu E do dolní části karoserie vozu ( táhlo C vtlačeno ) v okolí nohou sedících lidí na předních sedadlech. 
   Proud vzduchu přicházející k regulaci směru proudění může být také směrování pomocí řídící páčky D přívodu vzduchu: 
   - po vytažení páčky D nahoru celý proud vzduchu zůstane směrován na přední sklo ( ofukovači vzduchu F ), 
   - po spuštění páčky D- (náhled) dolů celý proud vzduchu bude směrován seřízeným ofukovačem, 
   - páčka D v poloze střed – proud vzduchu zůstane směrován částečně regulací vzduchu E, částečně ofukovači na přední sklo F. 
   Proud vzduchu vycházející z regulace může být směrován: 
   - na boky, vpravo nebo vlevo pomocí páček H- (náhled) 
   - vodorovně, trochu nahoru nebo dolů, částečným otočením každého ofukovače samostatně. 
   U vozů vybavených elektroventilátorem - (náhled)a zadními vyklápěcími okny bude větrání intenzivnější po sepnutí spínače ventilátoru a otevření zadních vyklápěcích oken. 
   Pozor: 
   Při provozu elektroventilátoru táhlo B musí být vytaženo.
  • Vytápění 

   Přívod teplého vzduchu dovnitř vozu následuje po otočení páky A- (náhled) nahoru: 
   - poz. 0 – přívod teplého vzduchu uzavřen 
   - poz. 1 – maximální přívod teplého vzduchu 
   - v poloze střed je možný částečný přívod teplého vzduchu 
   Mísení teplého a studeného vzduchu se dosáhne po částečném vytažení táhla B při otočení páčky A nahoru. Směřování teplého vzduchu na žádaná místa vnitřku karoserie se dosáhne táhlem C a pákou D tak, jak je to pojednáno v kapitole větrání.

  Aktualizováno 10. 1. 2015 12:06

  Návody, tipy a technická data

  Menu

  Facebook

   

  Ke stažení

  PŘÍRUČKY OPRAV

   Fiat 126 CZ (formát pdf,  20,3MB)

  Fiat 126BIS EN (formát pdf,  87,5MB)

   Fiat 500 CZ (formát pdf,  42,4MB)

  NÁVODY K OBSLUZE

  Fiat 500 (formát pdf,  19,7MB)

  KATALOGY ND

  Fiat 126 (formát pdf,  69,4MB)

  Fiat 500 (formát pdf,  69,3MB)

  Výprava do ITÁLIE 2017

  Další Maluchářská výprava směřuje k moři do Itálie. Plánujeme najet přes 3 tisíce kilometrů, vykoupat se v moři a cestou zpátky projet ALPY. Termín je 21.8.-3.9.2017.

  Nevíte kam na dovolenou ? Přidejte se :)

  Nakupujte u nás

  Sháníte nějaké díly na naše vzduchem chlazené miláčky ? Navštivte náš eshop www.fiat500126.cz

  Naleznete zde široký sortiment jak seriových dílů, tak na závodní vozy, či díly na zvýšení výkonu Vašeho motoru.

  Cestujeme maluchem

  Maluší výlet do Harrachova

  Go to top