Utahovací momenty 

         Dotahovací momenty pro předepsané šroubové spoje jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Hodnoty dotahovacích momentů se vždy vztahují na čisté, nepoškozenésuché závitové spoje. Mazáním součástí se sníží tření v závitu a při dotažení předepsaným momentem vznikne ve zkutečnosti v šroubu větší napětí, odpovídající dotahovacímu momentu většímu, než udává výrobce.  K dotahování se používají momentové klíče.

Newsletter

Chcete si občas nechat od nás zaslat aktuality? Vyplňte Váš e-mail.